O mne

Milí spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa Vám ako kandidát na primátora, predstavil.

Volám sa Miloš Mojto, mám 47 rokov. Som ženatý, s manželkou Gabrielou máme dvoch synov, Miloša a Borisa.
V súčasnosti pracujem na Ministerstve obrany Slovenskej republiky ako člen užšieho tímu vedenia rezortu Ministerstva obrany, som zodpovedný za kontrolnú a inšpekčnú činnosť. Staviam na tradičných hodnotách a som známy svojim lokálpatriotizmom.

Žijem medzi Vami už 22 rokov, rovnako dlhá je aj moja právnická prax, ktorá zahŕňa pôsobenie v súkromnom aj verejnom sektore. Vďaka môjmu povolaniu a dobrej spolupráci s ďalšími spoluobčanmi som po právnej stránke zabezpečoval proces zrušenia hracích automatov v našom meste, čo sa nám, ako jednému z prvých miest na Slovensku, aj podarilo. Preto plný síl a praktických skúseností Vám ponúkam triezvy, zodpovedný a aktívny spôsob vedenia nášho mesta. Ako nezávislý kandidát nie som prepojený na žiadne skupiny, nie som zaviazaný rodinným príslušníkom v Nemšovej.

Som rád, že som Nemšovan. Aktívne sa zaujímam o činnosť mesta, mestského úradu, ako občan sa pravidelne zúčastňujem mestských zastupiteľstiev.
Nemšová je najmladšie mesto na Považí, mesto, ktoré má perspektívu dynamicky sa rozvíjať a rásť. Pevne verím, že sa o to pričiním a Vy chcete byť spolu so mnou pri tom.

Váš kandidát na primátora, Miloš Mojto
podpis

Moje hlavné priority

 • - podpora vybudovania supermarketu v Nemšovej
 • - vybudovanie denného stacionáru pre seniorov so zdravotným postihnutím
 • - vybudovanie cyklochodníka z Ľuborče do Kľúčového
 • - oprava existujúcich chodníkov a miestnych komunikácií vrátane mestských častí Ľuborče, Kľúčové a T. Závada
 • - oživenie futbalu v Nemšovej, väčšia podpora florbalu
 • - podpora Nemšovanov (čo vieme my, nepotrebujeme od iných) za dodržania zákonných podmienok verejného obstarávania
 • - vyžadovanie dôsledného plnenia zmluvných povinností (čas a kvalita) firiem pracujúcich pre mesto a platených mestom
 • - rekonštrukcia zdravotného strediska a materských škôlok
 • - vybudovanie nových parkovacích plôch, výstavba mestských nájomných bytov, úprava Mierového námestia
 • - rekonštrukcie a úprava sídliskových plôch, zastavenie nezmyselného výrubu stromov, krajšia zeleň, čistejšie ulice, koniec parkovaniu na zatrávnených plochách
 • - zefektívnenie činnosti Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára Váh; riešenie neúmerne vysokých únikov vody z vodovodných potrubí verejného vodovodu
 • - sfunkčnenie verejného vodovodu v T. Závade
 • - umiestnenie nových kamier na verejné priestranstvá (ochrana pred vandalizmom)
 • - vybudovanie infraštruktúry pre bytovú výstavbu v Kľúčovom "Pod Horou"
 • - rekonštrukcia Centra sociálnych služieb
 • - zriadenie detských jaslí
 • - podpora a propagácia miestnych záujmových združení (hasiči, rybári, skauti, jednota dôchodcov atď)
 • - podpora ľudového hlasovania - referenda k návrhom rozvoja (napr. výstavba, doprava) celomestského významu
 • - sprehľadnenie a zjednodušenie webovej stránky mesta
hore